John Alblas en Freek ten Boske uitgeroepen tot kampioen. Schaken begint weer in september.

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Helaas is het seizoen door de coronacrisis nogal anders verlopen dan we gehoopt hadden. Van de Schaakbond hebben we informatie ontvangen dat er (onder voorwaarden) weer in clubverband geschaakt kan worden vanaf 1 juli a.s.
Omdat de vakanties dan al bijna beginnen heeft het bestuur besloten dat er voor 1 september geen activiteiten meer georganiseerd gaan worden. Dat betekent dus dat het seizoen 2019/2020 hiermee voorbij is.

Het bestuur heeft tevens besloten om John Alblas uit te roepen als kampioen bij de senioren. Dit gezien zijn ruime voorsprong op de nummers 2 en 3.
Bij de jeugd hebben we Freek ten Boske uitgeroepen als kampioen van dit seizoen. John en Freek gefeliciteerd.

Om de leden enigszins te compenseren heeft het bestuur besloten dat alle leden die afgelopen seizoen lid waren van Tornado (en volgend seizoen lid blijven) een korting van 20% zullen krijgen op de contributie voor volgend seizoen.
Ook zal ieder lid nog een notatieboekje ontvangen voor de zomervakantie.

Met het on-line schaken op Chess.com gaan we voorlopig nog door. Als er voldoende animo is misschien ook tijdens de vakantie. Het is wel jammer dat bij de jeugd soms te weinig deelnemers zijn om een toernooi te kunnen organiseren. (zie de bijlage om mee te doen aan het on-line schaken).

Het nieuwe seizoen begint op vrijdag 4 september met de jaarlijkse ledenvergadering (ALV). Iedereen zal hier nog een uitnodiging voor krijgen. Tijdens deze ALV zal er ook uitgelegd worden hoe we het komend seizoen gaan schaken en vanzelfsprekend is er natuurlijk ook volop ruimte voor het stellen van vragen.

Rest ons nog om iedereen een hele fijne vakantie te wensen en hopelijk zien we jullie allemaal gezond en uitgerust terug tijdens de ALV of op een later moment.

Hartelijke groet,

het bestuur van Tornado