Nieuw seizoen gaat (bijna) beginnen

Misschien dat sommige van jullie nog heerlijk aan een zonnig strand of in een land of stad ver weg genieten van de welverdiende vakantie, maar het is bijna weer zover!! Nog een paar nachtjes slapen en dan mogen we weer.

Vanaf vrijdag 1 september gaan we weer schaken. De senioren knallen gelijk de interne competitie in, voor de jeugd is de eerste avond vrij schaken. De lessen beginnen op 8 september.

Alle leden hebben als het goed is al een mail gehad met de schaakkalender. Op deze site zullen de gegevens ook binnenkort te vinden zijn. Op vrijdag 15 september vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Noteer deze datum alvast in je agenda.

We hopen jullie allemaal in goede gezondheid te mogen begroeten in Mamre.

Namens het bestuur,

Stan Jacobs