In Memoriam Dick Jansen

Zeg je Tornado, dan zeg je ook bijna direct Dick Jansen. Hoelang Dick exact lid is geweest weet ik niet. Uit onze huidige ledenlijst zou je kunnen concluderen dat hij korter lid is, maar al in de jaren 80 komt zijn naam regelmatig voor in de top-3 van dat jaar. Sterker nog, hij is drievoudig clubkampioen. En daarnaast staat zijn naam ook vaak op plek 2 of 3 van het seizoen, met name in de jaren 80-90-00. Een sterke schaker die vele, vele jaren onze club heeft vertegenwoordigd in de OSBO-competitie. Met Dick in je team wist je, behalve dat je een gedreven, altijd voor de winst spelende teamgenoot had, er ook altijd sfeer en humor aanwezig was!

Zijn laatste kampioenschap is weliswaar al geruime tijd geleden, sterker nog, van ruim voor de start van mijn eigen lidmaatschap (2007), maar dat maakte zijn plezier in schaken er niet minder om. Het ging hem om het spelletje, maar verliezen deed hij toch liever niet.

Ik herinner me Dick vooral als de immer positieve schaker met een onnavolgbaar onderkoeld gevoel voor humor. Hij kon je met een stalen gezicht de grootste kul verkopen, je achterlatend met een verward gevoel, maar ook even later met een brede grijns op het gezicht (en het zijne). Lachen dat deed Dick zelf ook graag en veel. Zijn gevoel voor humor was groot en hij kon altijd smakelijk vertellen over zijn aanvaringen met de gemeente, ambtenaren en andere gezagsbewaarders. Dick prikte feilloos door de opgeblazen woorden van dergelijke figuren en maakte van zijn hart geen moordkuil. Als echte Maas en Waalse boer zei hij waar het op stond.

Op de schaakclub was het altijd feest met Dick achter het bord. Ik kan me uit een ver verleden nog een prachtige partij herinneren die hij speelde tegen zijn schaak- (en kaart-)vriend RP. Hij leek voor een mooie stunt te gaan zorgen door RP op een zeldzame nederlaag te trakteren, maar op miraculeuze wijze wist Rijk Pieter het tij te keren en moest Dick alsnog het onderspit delven. Die partij is vaak aangehaald en ook geanalyseerd door vele anderen, maar iedereen beet zich, ondanks het optische voordeel voor Dick, stuk op het onnavolgbare offer dat RP had bedacht. Een partij voor de eeuwigheid!

De laatste jaren ging het minder en mede door Corona kwam Dick niet zo vaak meer op de club. En hij speelde, door zijn broze gezondheid, alleen nog korte partijen. Ondanks dat was Dick als het maar even kon present op de vrijdagavond. Tot het echt niet meer ging.

In december kwam hij nog één laatste keer op de club om te vertellen dat het nu echt ‘einde oefening’ was. Hij leek er vrede mee te hebben. Wij gaan hem missen.

Namens het bestuur,
Stan Jacobs

Hieronder de rouwkaart (boven het stuk staat de voorkant). Elk lid is van harte uitgenodigd om bij het afscheid aanwezig te zijn