Reglement Interne competitie 2020-2021

Opzet van de interne competitie bij SV Tornado in seizoen 2020-2021

In de opzet van de interne competitie wil ik dit jaar geen grote veranderingen doorvoeren. Wel zal ook dit seizoen Michiel van Deursen als mede-competitieleider optreden.

Het wedstrijdreglement voor seizoen 2020/2021:

1. Wedstrijdleiders
Dit seizoen zullen er twee wedstrijdleiders/competitieleiders zijn: naast Stan Jacobs zal ook Michiel van Deursen optreden als wedstrijdleider (voor taakbeschrijving verwijs ik naar de bijlage ‘functiebeschrijvingen’ bij het HHR).

2. Aanmelding
Voor deelname aan de interne competitie zal elke avond op een van de whiteboards een intekenlijst (+pen) komen te hangen. Iedere schaker kan hierop aangeven of hij meespeelt op de betreffende avond. Aanmelden kan tot uiterlijk 19.55 uur. Ook telefonisch aanmelden kan tot genoemd tijdstip.
Daarna zal de aanwezige competitieleider aan de hand van de aanmeldingen de wedstrijdparing gaan regelen. Mensen die zich later aanmelden zullen, in geval van ‘oneven’ als eerste afvallen om weer een even aantal spelers te krijgen.
De indeling zal elke avond zo snel mogelijk na 20 uur bekend worden gemaakt aan de aanwezige spelers. Het streven is om uiterlijk 20.15 uur alle partijen te beginnen.

3. Indeling

3.1 Speelsysteem
Er wordt ingedeeld met het systeem Keizer. Hiervoor wordt het bestaande computerprogramma gebruikt op de laptop van de vereniging.

Er wordt gespeeld in drie periodes van 9 ronden. Na elke periode wordt een periodestand opgemaakt. In periode 2 en 3 tellen voor de algehele stand de eerdere resultaten wel gewoon mee (zie ook hierboven betreffende best-geklasseerde schaker aan eind van competitie). Zoveel mogelijk zal wekelijks een stand van zowel de periode als de algehele stand geplaatst worden op de website.

3.2 Oneven
Bij een oneven aantal spelers zal de hoogst geplaatste speler die nog niet eerder oneven is geweest, als oneven worden aangewezen. Iedere speler is maximaal 1x in het seizoen oneven. Hiervoor krijgt men wel punten toegekend.

3.3 Afwezigheid en extern
A
ls een schaker niet aanwezig is, ontvangt hij de eerste keer een bye. Dit betekent dat hij wel een aantal punten krijgt. Een speler krijgt maximaal 1 bye in het seizoen. Bij een volgende afwezigheid krijgt hij geen punten.

Bij het spelen voor de OSBO (SOS-competitie) of andere externe wedstrijd worden wel punten toegekend (4/6 van de eigen score). Dit ongeacht het resultaat in de externe wedstrijd

3.4 Afwijking 1e periode
Bij aanvang van de eerste periode krijgen een beperkt aantal (sterke) spelers 180 leenpunten. Het gaat om de spelers met de hoogste rating en de top 5 van het vorig seizoen (maximaal 10 spelers). De leenpunten worden in de eerste negen rondes afgebouwd naar nul.

Spelers met leenpunten voor seizoen 2020-2021: John Alblas, Len Brands, Michiel van Deursen, Pieter van Dijk, Rijk-Pieter Hofstede, Jan de Haas, Stan Jacobs, Marcel Lever en Arnold Hoekstra (9 personen).

3.5 Einde competitie
De winnaar van de interne competitie wordt bepaald in een onderlinge competitie tussen de drie periodekampioenen en de beste niet periodekampioen.
Wel dient elk van deze spelers tenminste 13 wedstrijden in de interne competitie hebben gespeeld. Indien dit niet het geval is, wordt zijn/haar plaats ingenomen door de nummer 2 van de betreffende periode (of de volgende persoon in de eindrangschikking).

De finaleronde wordt als volgt bepaald: Op basis van de eindstand na 27 ronden worden de vier bovengenoemde personen ingedeeld. In de halve finales speelt de hoogst geëindigde speler speelt tegen de laagst geplaatste. De twee overige spelers spelen tegen elkaar.
Er wordt geloot voor de kleurindeling.
De winnaars van de halve finales spelen om het algeheel kampioenschap. De verliezers om plaats 3 en 4! Bij deze wedstrijden wordt wederom geloot voor de kleur. De loting voor kleur vindt plaats in overleg met de spelers.

3.5.1 Voor deze finale-wedstrijden worden drie vrijdagen ingepland, zodat bij een eventueel gelijkspel een tweede week uitgevluggerd kan worden. Dit betekent concreet bij remise: rapidschaken (10 min pppp) met omgekeerde kleuren en daarna eventueel snelschaken (5 min pppp) 2 partijen. Als na vier partijen geen beslissing is gevallen, beslist het lot.

3.5.2 Tijdens de finalerondes spelen alle overige spelers elke vrijdag een andere competitie. De vormen worden op de jaarkalener bekend gemaakt.

4. Speeltempo
Voor alle schakers geldt eenzelfde speeltempo van 1:40 uur per persoon per partij met een increment van 10 seconden per zet. Uitzondering hierop zijn de jeugdspelers (spelers in categorie B t/m F). Zij spelen hun partij met een tempo van 1 uur en 15 minuten per persoon per partij met 10 seconden increment per zet. Voor jeugdspelers onder de 12 jaar kan een afwijkend tempo worden afgesproken, met een minimum van 45 minuten p.p.. Voor A-spelers (ouder dan 16 jaar) geldt het normale speeltempo. Peildatum voor de leeftijd is de startdatum van de competitie. In onderling overleg mag door twee spelers ook gekozen worden voor een vaste speeltijd van 1:45 uur per persoon per partij.

5. Spelregels

Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de FIDE, zoals die laatstelijk zijn vastgesteld in 2017 (vertaling KNSB). Dit betekent o.a. dat alle spelers verplicht zijn de gehele partij te noteren. Ook geldt dat aanraken zetten is’.

Bij twijfel over het juist toepassen van een der schaakregels kan de wedstrijdleider om een oordeel gevraagd worden. Zet hiertoe de klok stil en roep de wedstrijdleider. Zijn oordeel is bindend. Wel is er een mogelijkheid om tegen het oordeel bezwaar aan te tekenen conform het HHR. Een commissie van Bezwaar zal dan binnen 14 dagen een definitief oordeel vellen.

5.1 Mobiele telefoon

In afwijking van de FIDE-regels mag men bij interne wedstrijden WEL een mobiele telefoon bij zich hebben. Wel dient deze op trillen te staan! Bij hoorbaar afgaan volgt eerst een waarschuwing. Bij een tweede situatie waarbij de telefoon afgaat zal de wedstrijdleider de partij voor deze speler verloren verklaren.

6. Overige zaken

6.1 Het is mogelijk om bij de wedstrijdleider een verzoek in te dienen om, wegens buitengewone omstandigheden, eenmalig dan wel structureel op een van genoemde regels af te wijken. Hierbij wordt vooral bedoeld het speeltempo en/of de notatieplicht. Ook voor de mobiele telefoon kan, in bepaalde situaties, een uitzondering gemaakt worden. De wedstrijdleider dient hierover altijd VOORAF geïnformeerd te worden en hij zal hierover een bindend besluit nemen.

6.2 In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet zal de wedstrijdleider een beslissing nemen en deze communiceren naar alle betrokkenen.