Reglement thuisschaakcompetitie

Iedereen kan deelnemen aan de thuisschaakcompetitie!
De eerstgenoemde speler in het wedstrijdschema speelt thuis en met wit, de ander uit en met zwart. De wedstrijdleider van de thuisschaakcompetitie kan echter, in bijzondere omstandigheden, bepalen dat een speler alle of bepaalde thuiswedstrijden uit (of thuis) speelt. De speelkleur blijft dan wel gehandhaafd.
Alle partijen worden gespeeld met de klok. Iedere speler heeft 2 uur bedenktijd voor de hele partij.
Voor iedere wedstrijd is een datum vastgesteld. De partijen beginnen om 20.00 uur. Van de datum en/of aanvangsuur mag echter in onderling overleg worden afgeweken. De partij langer uitstellen dan 1 week is echter niet wenselijk.
De uitslag van de partij dient binnen 24 uur te worden doorgegeven aan de wedstrijdleider.

Indien er meer groepen zijn, dan heeft er een promotie en degradatie plaats. Hoeveel spelers promoveren/degraderen is afhankelijk van de grootte van de groepen. De wedstrijdleider zet de promotie/degratieregels in het programmaboekje.
Iedere deelnemer is verplicht alle wedstrijden te spelen. Moet een speler de competitie door bijzondere omstandigheden voortijdig verlaten, dan zullen alle wedstrijden die hij reeds gespeeld heeft vervallen verklaard worden.

Indien een speler niet kan schaken op de aangewezen datum doordat zijn tegenstander niet opkomt of afwezig is zonder het hem te melden, kan hij de overwinning claimen bij de wedstrijdleider.
Voor iedere overwinning krijgt men 2 punten, voor elke remise 1 punt. De speler die na het einde van de competitie het hoogste aantal punten heeft behaald, is kampioen Hebben meerdere personen dat behaald, dan geldt het onderling resultaat; is dit ook gelijk, dan spelen zij een onderlinge competitie. De speler die daaruit het hoogste aantal punten behaalt is dan kampioen. Komt ook uit deze competitie geen overwinnaar uit de bus, dan gaan de spelers die het hoogste aantal punten behaald hebben Rapid schaak (zie FIDE spelregels) spelen van 15 minuten elk. De partijen moeten achter elkaar (dus op één avond) gespeeld worden.

Een reeks partijen tussen twee spelers is afgelopen, zodra een speler twee overwinningen op de ander heeft behaald. Moeten er meer dan twee personen Rapid schaak spelen, dan speelt men een halve competitie (Rapid schaak) onder elkaar. Er zal dan om de eindrangschikking te bepalen rekening worden gehouden met het aantal partijen (remises tellen als partij mee!) dat men nodig heeft om aan twee overwinningen te komen.

Datum, tijd en plaats (zo mogelijk het clubgebouw) van alle beslissingswedstrijden worden door de wedstrijdleider, in overleg met betrokkenen, vastgesteld. Hij is, zo mogelijk, bij de wedstrijden aanwezig.
Voor alle wedstrijden gelden, voor zover hier in’ dit reglement niet van wordt afgeweken, de spelregels van de FIDE.
In dit reglement wordt onder “speler” ook verstaan “speelster” en onder de mannelijke dus ook de vrouwelijke persoonsvormen.
Onder wedstrijdleider wordt verstaan de wedstrijdleider van de thuisschaakcompetitie.
In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleider.
Hebben spelers onenigheid over de uitleg van dit reglement of als dit geen panklare oplossing biedt over een bepaald geval, dan beslist in eerste instantie de wedstrijdleider, zo mogelijk in overleg met de betrokken spelers. Komt hij er ook niet uit, dan beslist het bestuur van S.V. Tornado.

De nummers 1,2 en 3 vallen in de prijzen. Daarnaast mag de winnaar van de thuisschakers een jaar lang de wisseltrofee naast zijn bed zetten. (of op de schoorsteenmantel:-)

Alle deelnemers van de thuisschakers kunnen gratis notatieboekjes krijgen van de wedstrijdleider.