Reglement rapid-met-tijdhandicap

Dit jaar is ook voor de rapidcompetitie een wedstrijdreglement opgesteld. Dit om de speelwijze in deze competitie helder te verwoorden. Onderstaande tekst wordt in de ALV van 1 september a.s. vastgesteld en daarna definitief gepubliceerd.

Rapid met tijdhandicap seizoen 2017-2018

Ik wil graag voor aanvang van het nieuwe seizoen ook voor de derde competitie, de rapid-met-tijdhandicap, een soort van reglement opstellen. Dit om eventuele onduidelijkheden te voorkomen en helderheid te scheppen. Uiteraard sta ik open voor suggesties of opmerkingen, aangezien dit mijn eerste poging tot een reglement is.

Stan Jacobs, competitieleidier

Het wedstrijdreglement voor de rapid-competitie seizoen 2017/2018:

1. Naamgeving
Dit reglement geldt de competitie waarin elke speler een eigen speltempo heeft. Voluit heet dit de rapid-met-tijdhandicap-competitie. Verder in dit reglement en in de volksmond wordt hiernaar verwezen als de ‘rapidcompetitie’.

2. Wedstrijdleider
Stan Jacobs zal optreden als wedstrijdleider.

3. Vaststelling tijdhandicap
Voor aanvang van de competitie stelt de wedstrijdleider een lijst samen waarop van alle deelnemers de speeltijd vermeld staat. De minimale speeltijd is 2:30 minuten, de maximale speeltijd 20:00 minuten. De toekenning van de speeltijd geschiedt op basis van de rating, speelsterkte en/of prestaties in eerdere seizoenen. Deelnemers die op een later tijdstip deelnemen worden op dat moment op basis van de bekende gegevens een speeltijd toegekend. Indien een speler het niet eens is met zijn ‘handicap’ dan kan hij dit aangeven bij de wedstrijdleider. Deze zal indien de argumenten steekhoudend zijn, een aanpassing doorvoeren. De tijdhandicap staat in principe vast voor de hele competitie.

4.Speeldata
In de schaakkalender worden een aantal (4-5) avonden geprikt waarop deze competitie gespeeld gaat worden. Op elke avond worden een aantal ronden gespeeld. Afhankelijk van de snelheid waarmee de partijen verlopen kunnen een aantal rondes gespeeld worden. Minimale aantal deelnemers voor een ronde is 6.

Speeldata voor seizoen 2017-2018:
Avond 1: 27 oktober 2017
Avond 2: 5 januari 2018
Avond 3: 9 maart 2018
Avond 4: 4 mei 2018
Avond 5: 25 mei 2018 (reserve-avond)

5. Indeling

Er wordt ingedeeld met het systeem Keizer. Hiervoor wordt het bestaande computerprogramma gebruikt op de laptop van de vereniging. Men kan zelf aangeven of men op een avond 1 of meer rondes meespeelt. Dit dient wel tijdig aan de wedstrijdleider kenbaar gemaakt te worden.
5.1 Oneven
Bij een oneven aantal spelers zal een speler door het systeem aangemerkt worden als ‘oneven’. Iedere speler is maximaal 1x in het seizoen oneven. Hiervoor krijgt men wel punten toegekend.

6. Spelregels
Er wordt gespeeld volgens de spelregels voor Rapidschaak aanhangsel A, zoals die door de FIDE zijn vastgesteld op 1 juli 2014 (vertaling KNSB). Dit betekent o.a. dat bij het spelen van een onreglementaire zet de wedstrijd geclaimd mag worden (artikel A4b).

Bij twijfel over het juist toepassen van een der schaakregels kan de wedstrijdleider om een oordeel gevraagd worden. Zet hiertoe de klok stil en roep de wedstrijdleider. Zijn oordeel is bindend.

7. Overige zaken
7
.1 In het geval de wedstrijdleider niet aanwezig is, zal er voor een vervangende wedstrijdleider gezorgd worden.

7.2 In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet zal de wedstrijdleider een beslissing nemen en deze communiceren naar alle betrokkenen.