Reglement rapid-met-tijdhandicap

Het wedstrijdreglement voor de rapid-competitie seizoen 2022/2023:

1. Naamgeving
Dit reglement geldt de competitie waarin elke speler een eigen speltempo heeft. Voluit heet dit de rapid-met-tijdhandicap-competitie. Verder in dit reglement en in de volksmond wordt hiernaar verwezen als de ‘rapidcompetitie’.

2. Wedstrijdleider
Stan Jacobs zal optreden als wedstrijdleider.

3. Vaststelling tijdhandicap
Voor aanvang van de competitie stelt de wedstrijdleider een lijst samen waarop van alle deelnemers de speeltijd vermeld staat. De minimale speeltijd is 2:30 minuten, de maximale speeltijd 17:30 minuten. De toekenning van de speeltijd geschiedt op basis van de rating, speelsterkte en/of prestaties in eerdere seizoenen. Deelnemers die op een later tijdstip deelnemen worden op dat moment op basis van de bekende gegevens een speeltijd toegekend. Indien een speler het niet eens is met zijn ‘handicap’ dan kan hij dit aangeven bij de wedstrijdleider. Deze zal indien de argumenten steekhoudend zijn, een aanpassing doorvoeren. De tijdhandicap staat in principe vast voor de hele competitie.

3.1 Uitzondering op tijdhandicap
Om het aantal wedstrijden dat op één avond gespeeld kan worden te vergroten, wordt in het geval er twee spelers met de grootste tijdhandicap (17:30 minuten) tegen elkaar spelen, de speeltijd van beide spelers teruggebracht tot 15:00 minuten per persoon.

4.Speeldata
In de schaakkalender worden een viertal avonden geprikt waarop deze competitie gespeeld gaat worden. Op elke avond worden een aantal ronden gespeeld. Afhankelijk van de snelheid waarmee de partijen verlopen kunnen een aantal rondes gespeeld worden.
De laatste ronde van de avond zal uiterlijk om 21.30 uur beginnen!
Minimale aantal deelnemers voor een ronde is 6.

Speeldata voor seizoen 2022-2023 (o.g.v.):
Avond 1: vrijdag 14 oktober 2022
Avond 2: vrijdag 6 januari 2023
Avond 3: vrijdag 3 maart 2023
Avond 4: vrijdag 14 april 2023

5. Indeling

Er wordt ingedeeld met het systeem Keizer. Hiervoor wordt het bestaande computerprogramma gebruikt op de laptop van de vereniging. Men kan zelf aangeven of men op een avond 1 of meer rondes meespeelt. Dit dient wel tijdig aan de wedstrijdleider kenbaar gemaakt te worden.
5.1 Oneven
Bij een oneven aantal spelers zal een speler door het systeem aangemerkt worden als ‘oneven’. Iedere speler is maximaal 1x in het seizoen oneven. Hiervoor krijgt men wel punten toegekend.

6. Spelregels
Er wordt gespeeld volgens de spelregels voor Rapidschaak aanhangsel A, zoals die door de FIDE zijn vastgesteld op 1 juli 2017 (vertaling KNSB). Dit betekent o.a. dat bij het spelen van een onreglementaire zet de wedstrijd geclaimd mag worden (artikel A4b).

Bij twijfel over het juist toepassen van een der schaakregels kan de wedstrijdleider om een oordeel gevraagd worden. Zet hiertoe de klok stil en roep de wedstrijdleider. Zijn oordeel is bindend.

7. Overige zaken
7
.1 In het geval de wedstrijdleider niet aanwezig is, zal er voor een vervangende wedstrijdleider gezorgd worden.

7.2 In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet zal de wedstrijdleider een beslissing nemen en deze communiceren naar alle betrokkenen.