Tornado 2 vs Mook 2, een nieuw toiletgate in de OSBO competitie?

In 2006 was er een hevige strijd om het wereldkampioenschap schaken, tussen Topalov en Kramnik. Naast de strijd op het schaakbord zelf, ontstond er ook een flinke psychologische oorlogsvoering achter de coulissen. De manager van Topalov beschuldigde destijds Kramnik van opvallend en verdacht vele bezoeken aan het toilet. (Klik op de link hieronder naar een artikel in De Volkskrant over deze kwestie)  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2698/Sport/article/detail/833147/2007/01/15/lsquo-Topalov-rolt-van-de-ene-leugen-in-de-andere-rsquo.dhtml  Topalov suggereerde toen dat zijn tegenstander misschien wel zo vaak naar het toilet ging om daar gebruik te maken van een verborgen schaakcomputer. De tegenstanders van Tornado 2 gingen vanavond ook opvallend vaak naar het toilet. Wat deden ze daar nou precies? Wij zijn natuurlijk sportieve schakers, maken geen gebruik van doping en onthouden ons van vergezochte complottheoriën. Ook kunnen wij uiteraard heel goed tegen ons verlies. Desalniettemin hopen wij dat de competitieleider van de OSBO dit tot op de bodem gaat uitzoeken. Saillant detail, de competitieleider van de OSBO is tevens de voorzitter van SV Mook!   Klik op “lees verder” om het volledige verslag te lezen (update: nu inclusief foto’s van het nieuwe toilet van de teamleider van Tornado 2)

De tegenstander van vanavond was het team uit Mook. (Ja, dat ligt inderdaad in Limburg, maar daar kunnen zij natuurlijk ook niets aan doen). Bij binnenkomst gedroegen de spelers van Mook 2 zich al meteen uiterst verdacht, ze vroegen direct waar het toilet was. Dat zegt eigenlijk al genoeg, toch? De tweede bordspeler (Ton Biemans) stelde zich netjes voor en overhandigde het clubblad (‘t Matje) van SV Mook aan de teamleider van SV Tornado. Later op de avond ontdekte deze (ondergetekende) dat er in dat clubblad maar liefst 4 artikelen staan over “toiletgate”, oftewel de WK match uit 2006 tussen Topalov en Kramnik. Aan het einde van de avond konden wij niet anders dan concluderen dat de spelers van Mook zich hebben laten inspireren door de artikelen over toiletgate in hun eigen clubblad.

De avond begon rustig en geheel volgens de regels. Stipt om 20.00 uur werden de klokken aangezet. Jan Ermers was de eerste speler van Mook 2 die zijn stukken alweer mocht gaan opruimen, maar hij heeft wel standvastig volgehouden tot het bittere eind. We hebben hem overigens niet kunnen betrappen op een bezoek aan het toilet. Deze partij verliep dan ook geheel reglementair. 1-0 voor Tornado. Even later zag Ton Biemans een cruciale zet over het hoofd in een voor hem veel betere stelling. De rollen waren toen ineens omgedraaid en de heren (Jurjo Hagen en Ton Biemans) kwamen sportief een remise overeen. Ook hier dus nog niets aan het handje. 1,5-1,5 een gelijke stand voor beide teams.

De derde partij tussen ondergetekende en Wim Hopman verliep ook geheel volgens de regels met uiteindelijk de logische winst voor ondergetekende. De tussenstand 2,5-1,5 voor Tornado. Dat zou vast en zeker een eitje gaan worden. De winst zou ons niet meer kunnen ontgaan, zo stelden we tevreden vast. Beneden in de foyer knalden de kurken. De eerste flessen Champagne werden al open getrokken. Later bleek deze uitbundige feeststemming iets te voorbarig.

Op de laatste 3 borden gebeurden er namelijk merkwaardige dingen en dat onder uiterst verdachte omstandigheden. Merkwaardig was natuurlijk het feit dat de drie sterke spelers van Tornado (je mag hier gerust spreken van grote talenten) steeds slechter kwamen te staan. Dat is -an sich- natuurlijk al opmerkelijk en ook volstrekt onverklaarbaar. Totdat het ons begon op te vallen dat de spelers van Mook wel erg vaak het toilet bezochten. Sommigen gingen zelfs 2 of 3 keer (tijdens de partij) naar het toilet en-opvallend genoeg- ook nog eens steeds als er een cruciale stelling op het bord stond. Bij terugkomst speelden ze dan ook nog eens een geniale krachtzet. Als je heel erg naïef bent zou je natuurlijk kunnen beweren dat het allemaal toeval is. Niet geheel toevallig heb ik thuis een lijvig boekwerk in de kast staan met als titel: Toeval, bestaat dat? In dit standaardwerk wordt met allerlei ingewikkelde wiskundige formules onomstotelijk aangetoond dat toeval niet bestaat. Dus kom bij mij nou niet aanzetten over toeval.

 

 

 

 

 

 

Iets na 22.00 uur voltrok het drama zich voor onze ogen af. Binnen een uur hadden de drie overgebleven (talentvolle) spelers van Tornado 2 allemaal verloren. Hier was geen enkele plausibele verklaring voor te vinden. Vanzelfsprekend hebben we de spelers van Mook dan ook aangesproken over hun veelvuldig toiletbezoek. Er ontstond onmiddelijk een verhitte discussie over wat al dan niet veel is. Zelf ga ik overigens nooit naar het toilet tijdens een schaakpartij, dus wat mij betreft is 1 keer al veel en 2 keer wel heel erg verdacht. Drie keer naar het toilet gaan -tijdens een partij- lijkt me ruim voldoende bewijs dat er iets niet pluis is. De spelers van Mook 2 hadden ook geen geloofwaardige verklaringen voor hun toiletbezoek. “Tsja, ik moest gewoon heel erg nodig” zei er 1. Weer een ander zei: “bij mannen op een bepaalde leeftijd is dit helemaal niet ongebruikelijk, die moeten gewoon wat vaker”. En zo kregen we nog enkele van dergelijke uitvluchten te horen, mooi dat wij daar natuurlijk niet intrappen.

Vandaag is er de hele dag koortsachtig overleg geweest over het indienen van een protest rondom de gang van zaken tijdens deze wedstrijd. Inmiddels heeft het bestuur ook adviezen ingewonnen van enkele juristen. Inmiddels is er een protest op papier gezet dat maar liefst 16 pagina’s beslaat. Vanavond en morgen zullen daar nog enkele verklaringen (onder ede afgelegd) van getuigen aan toegevoegd worden. (het betreft hier personen die met eigen ogen hebben gezien dat meerdere spelers van Mook 2 zeker 2 maal het toilet hebben bezocht) A.s. maandag zal alles naar de competitieleider van de OSBO worden gestuurd. (Hij is hiervan al in kennis gesteld) Hij heeft de toezegging gedaan om alles serieus te zullen gaan bestuderen en zal precies 14 dagen later een uitspraak gaan doen. Wij kunnen daarna nog eventueel in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van de OSBO, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we in het gelijk worden gesteld. De bewijzen zijn tenslotte wel heel erg overtuigend. De wedstrijd die nu is geëindigd in een overwinning voor Mook (3,5-2,5) zal dan hoogstwaarschijnlijk worden omgezet in een overwinning voor Tornado. Wij wensen de competitieleider (Huub Blom) veel wijsheid in deze netelige kwestie.

Om dergelijke vervelende situaties in de toekomst te voorkomen, heben we al nagedacht over mogelijke constructieve oplossingen voor deze problematiek. Tornado zal tijdens de volgende AV dan ook gaan komen met voorstellen om het Competitiereglement te gaan aanvullen met de volgende artikelen.

Regels omtrent het toiletbezoek in de OSBO competitie

Artikel 1: Alle schakers zijn verplicht om -voorafgaand de te spelen wedstrijd- het toilet te bezoeken. De wedstrijdleider zal er op toezien dat iedereen dit ook werkelijk gaat doen.

Artikel 2: Tijdens de wedstrijd zelf mag er maximaal 1 keer het toilet bezocht worden. (zie ook artikel 3 en 4)

Artikel 3: Toiletbezoek bij een cruciale en/of gecompliceerde stelling is verboden. De wedstrijdleider zal bepalen of de stelling al dan niet een toiletbezoek toestaat.

Artikel 4: Indien de wedstrijdleider van mening is dat de stelling te gecompliceerd is voor toiletbezoek, zal er eerst wat afgerolen moeten worden. Pas als de stelling overzichtelijk is en geen plotselinge tactische en/of strategische wendingen in zich heeft, zal de wedstrijdleider toestemming geven voor een bezoek aan het toilet.

Artikel 5: Indien een speler laxerende middelen toevoegt aan het drinken van zijn tegenstander (op een onbewaakt ogenblik) en dit geconstateerd zal worden door de wedstrijdleider, zal de wedstrijdleider een reglementaire 0 uitdelen aan de overtreder in dezes.

——————————————————————————————————————————

Tot slot nog iets dat niets met deze wedstrijd heeft te maken, maar toch ook wel weer enige relevantie heeft met dit verslag. Onlangs is er op een veiling in Lisse (van de Motiefgroep Schaken) een heel erg bijzonder artikel ter veiling ingebracht. Een heuse schaak wc bril. Zelf durfde ik niet naar die veiling toe te gaan omdat ik bang was om daar uitgelachen te worden als de overige aanwezigen zouden zien dat ik op zo’n gek artikel geld ging bieden. Gelukkig heb ik iemand zo ver kunnen krijgen om daar voor mij naar toe te gaan en namens mij (anoniem) geld te bieden 🙂 Nu mag ik mijzelf de trotse bezitter noemen van een heuse schaak wc bril. Zie onderstaande foto’s.

Geert van Tongeren, teamleider Tornado 2

 

2 gedachten over “Tornado 2 vs Mook 2, een nieuw toiletgate in de OSBO competitie?”

  1. Het vervolg staat er inmiddels op. Ben benieuwd naar de uitspraak van de competitieleider. Als hij a.s. maandag alles binnen heeft, zal hij precies 14 dagen later een uitspraak gaan doen over deze netelige kwestie.

Plaats een reactie